Chap nhan thanh toan
Siêu thị điện máy Bình Minh - Điện máy của mọi nhà
Hotline
SIÊU THỊ BÌNH ẮC QUY CHÍNH HÃNG
DANH MỤC SẢN PHẨM
Share |
Ắc quy Trojan 8D-AGM ( 12V-460Ah )

Ắc quy Trojan 8D-AGM ( 12V-460Ah )

Ắc quy Trojan 8D-AGM ( 12V-460Ah )

Thông số kỹ thuật
:

 • Model : 8D-AGM
 • Điện áp: 12V
 • Dung lượng: 460Ah
 • Kích thước:
 • Dài: 520m
 • Rộng: 270mm
 • Cao: 231mm
 • Trọng lượng: 73 Kg
 • Nhà sản xuất : TROJAN
 • Xuất xứ : Mỹ
 • Bảo hành: 12 tháng
Giá mới: Liên hệ để biết

Battery Specifications 8D-AGM Dual-Purpose AGM

Image result for Trojan 8D-AGM
Capacity Minutes : @25 Amps 460Ah
Capacity Amp-Hours
5-Hr Rate 179
10-Hr Rate: 210
 20-Hr Rate: 230
100-Hr Rate: 254Ah
Dimensions inches (mm):
Length: 20.47 ( 520 mm)
Width: 10.64 (270 mm)
Height: 9.08 (231)
Weight lbs. 161( 73 Kg)

Sản phẩm khác
Ắc quy Trojan L16HG-AC( 6V / 435Ah ), Ắc quy Trojan L16HG-AC 6V 435Ah, Bảng giá Ắc quy Trojan L16HG-AC 6V 435Ah giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan L16E-AC( 6V / 340Ah ), Ắc quy Trojan L16E-AC 6V 340Ah, Bảng giá Ắc quy Trojan L16E-AC 6V 340Ah giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan J305HG-AC( 6V / 360Ah ), Ắc quy Trojan J305HG-AC 6V 360Ah, Đại lý Ắc quy Trojan J305HG-AC 6V 360Ah Chính hãng
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan J305G-AC( 6V / 315Ah ), Ắc quy Trojan J305G-AC 6V 315Ah, Bảng giá Ắc quy Trojan J305G-AC 6V 315Ah giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan J185P-AC(12V/205Ah), Ắc quy Trojan J185P-AC 12V 205Ah, Bảng giá Ắc quy Trojan J185P-AC 12V 205Ah giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan J185HG-AC(12V/225Ah), Ắc quy Trojan J185HG-AC 12V 225Ah, Bảng giá Ắc quy Trojan J185HG-AC 12V 225Ah giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan J185E-AC(12V/175Ah), Ắc quy Trojan J185E-AC 12V 175Ah, Đại lý Ắc quy Trojan J185E-AC 12V 175Ah Chính hãng
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan J150 Plus (12V/150Ah), Ắc quy xe điện Trojan J150 Plus 12V/150Ah, Bảng giá Ắc quy xe điện Trojan J150 Plus 12V/150Ah giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan S-16 Silver( 6V-362Ah), Ắc quy Trojan S-16 Silver 6V/362Ah, Mua Bán Ắc quy Trojan S-16 Silver 6V/362Ah giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan S-305 Silver( 6V-295Ah), Ắc quy Trojan S-305 Silver 6V/295Ah, Mua Bán Ắc quy Trojan S-305 Silver 6V/295Ah giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
 Ắc quy Trojan S-1275 Silver( 12V-145Ah), Ắc quy Trojan S-1275 Silver 12V/145Ah, Mua Bán Ắc quy Trojan S-1275 Silver 12V/145Ah giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan S-875 Silver( 8V-160Ah), Ắc quy xe điện Trojan S-875 8V/160Ah, Mua Bán Ắc quy xe điện Trojan S-875 8V/160Ah giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan S-105 Silver ( 6V-215Ah), Ắc quy xe điện Trojan S-105 6V/215Ah, Mua Bán Ắc quy xe điện Trojan S-105 6V/215Ah giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan 8D-GEL( 12V-500Ah ), Ắc quy Trojan 8D-GEL( 12V-500Ah ), Mua Bán Ắc quy Trojan 8D-GEL( 12V-500Ah ) giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan TE35-GEL( 6V-479Ah ), Ắc quy Trojan TE35-GEL( 6V-479Ah ), Mua Bán Ắc quy Trojan TE35-GEL( 6V-479Ah ) giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan 6V-GEL( 6V-394Ah ), Ắc quy Trojan 6V-GEL( 6V-394Ah ), Mua Bán Ắc quy Trojan 6V-GEL( 6V-394Ah ) giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan 5SHP-GEL( 12V-250Ah ), Ắc quy Trojan 5SHP-GEL( 12V-250Ah ), Mua Bán Ắc quy Trojan 5SHP-GEL( 12V-250Ah ) giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan 31-GEL( 12V-200Ah ), Ắc quy Trojan 31-GEL( 12V-200Ah ), Mua Bán Ắc quy Trojan 31-GEL( 12V-200Ah ) giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan 27-GEL( 12V-179Ah ), Ắc quy Trojan 27-GEL( 12V-179Ah ), Mua Bán Ắc quy Trojan 27-GEL( 12V-179Ah ) giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan 24-GEL( 12V-147Ah ), Ắc quy Trojan 24-GEL( 12V-147Ah ), Mua Bán Ắc quy Trojan 24-GEL( 12V-147Ah ) giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan 31-AGM( 12V-177Ah ), Ắc quy Trojan 31-AGM( 12V-177Ah ), Mua Bán Ắc quy Trojan 31-AGM( 12V-177Ah ) giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan 27-AGM( 12V-158Ah ), Ắc quy Trojan 27-AGM( 12V-158Ah ), Mua Bán Ắc quy Trojan 27-AGM( 12V-158Ah ) giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan 24-AGM( 12V-137Ah ), Ắc quy Trojan 24-AGM( 12V-137Ah ), Mua Bán Ắc quy Trojan 24-AGM( 12V-137Ah ) giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan 22-AGM( 12V-79Ah ), Ắc quy Trojan 22-AGM( 12V-79Ah ), Mua Bán Ắc quy Trojan 22-AGM( 12V-79Ah ) giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan 12-AGM( 12V-280Ah ), Ắc quy Trojan 12-AGM( 12V-280Ah ), Mua Bán Ắc quy Trojan 12-AGM( 12V-280Ah ) giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan U1-AGM( 12V-42Ah ), Ắc quy Trojan U1-AGM( 12V-42Ah ), Mua Bán Ắc quy Trojan U1-AGM( 12V-42Ah ) giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan 5SHP-AGM( 12V-283Ah ), Ắc quy Trojan 5SHP-AGM( 12V-283Ah ), Mua Bán Ắc quy Trojan 5SHP-AGM( 12V-283Ah ) giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan 60AH-12V( 12V-128Ah ), Ắc quy Trojan 60AH-12V( 12V-128Ah ), Mua Bán Ắc quy Trojan 60AH-12V( 12V-128Ah ) giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan TE35-AGM ( 6V-243Ah ), Ắc quy Trojan TE35-AGM ( 6V-474Ah ), Mua Bán Ắc quy Trojan TE35-AGM ( 6V-474Ah ) giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan 6V-AGM ( 6V-385Ah ), Ắc quy Trojan 6V-AGM ( 6V-385Ah ), Mua Bán Ắc quy Trojan 6V-AGM ( 6V-385Ah ) giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan 24AGM (12V - 76Ah), Ắc quy Trojan 24AGM 12V - 76Ah, Bảng giá Ắc quy Trojan 24AGM 12V - 76Ah giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan 30XHS (12V-130Ah), Ắc quy Trojan 30XHS 12V-130Ah, Bảng giá Ắc quy Trojan 30XHS 12V-130Ah giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan 24TMX (12V-85Ah), Ắc quy Trojan 24TMX 12V-85Ah, Bảng giá Ắc quy Trojan 24TMX 12V-85Ah giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan 27TMX (12V-105Ah), Ắc quy Trojan 27TMX 12V-105Ah, Bảng giá Ắc quy Trojan 27TMX 12V-105Ah giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan J185H-AC (12V-225Ah), Ắc quy Trojan J185H-AC 12V-225Ah, Bảng giá Ắc quy Trojan J185H-AC 12V-225Ah giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan J185G-AC (12V-185Ah), Ắc quy Trojan J185G-AC 12V-185Ah, Bảng giá Ắc quy Trojan J185G-AC 12V-185Ah giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan T-890 (8V-190Ah), Ắc quy Trojan T-890 8V-190Ah, Bảng giá Ắc quy Trojan T-890 8V-190Ah giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan L16H-AC (6V-435Ah), Ắc quy Trojan L16H-AC 6V-435Ah, Bảng giá Ắc quy Trojan L16H-AC 6V-435Ah giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan L16G-AC (6V-390Ah), Ắc quy Trojan L16G-AC 6V-390Ah, Bảng giá Ắc quy Trojan L16G-AC 6V-390Ah giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan J305H-AC (6V-360Ah), Ắc quy Trojan J305H-AC 6V-360Ah, Bảng giá Ắc quy Trojan J305H-AC 6V-360Ah giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan L16RE-B (6V-370Ah), Ắc quy Trojan L16RE-B 6V-370Ah, Bảng giá Ắc quy Trojan L16RE-B 6V-370Ah giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan J305P-AC (6V-330Ah), Ắc quy Trojan J305P-AC 6V-330Ah, Bảng giá Ắc quy Trojan J305P-AC 6V-330Ah giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan TE 35 (6V-245Ah), Ắc quy Trojan TE 35 6V-245Ah, Bảng giá Ắc quy Trojan TE 35 6V-245Ah giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc quy Trojan T-1260 Plus (12V-260Ah), Ắc quy Trojan T-1260 Plus 12V-260Ah, Bảng giá Ắc quy Trojan T-1260 Plus 12V-260Ah giá rẻ
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc Quy TROJAN T-605(6V/210Ah), Bình Ắc Quy TROJAN 6V/210Ah Mỹ,Báo giá Bình Ắc Quy TROJAN 6V/210Ah Mỹ Chính hiệu
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc Quy TROJAN T-105(6V/225Ah), Bình Ắc Quy TROJAN 6V/225Ah Mỹ,Báo giá Bình Ắc Quy TROJAN 6V/225Ah Mỹ Chính hiệu
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc Quy TROJAN T-125(6V/240Ah), Bình Ắc Quy TROJAN 6V/240Ah Mỹ,Báo giá Bình Ắc Quy TROJAN 6V/240Ah Mỹ Chính hiệu
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc Quy TROJAN T-145(6V/260Ah), Bình Ắc Quy TROJAN 6V/260Ah Mỹ,Báo giá Bình Ắc Quy TROJAN 6V/260Ah Mỹ Chính hiệu
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc Quy TROJAN J305E-AC(6V/305Ah), Bình Ắc Quy TROJAN 6V/305Ah Mỹ,Báo giá Bình Ắc Quy TROJAN 6V/305Ah Mỹ Chính hiệu
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc Quy TROJAN T-875(8V/170AH), Bình Ắc Quy TROJAN 8V/170AH Mỹ,Báo giá Bình Ắc Quy TROJAN 8V/170AH Mỹ Chính hiệu
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc Quy TROJAN T-1275(12V/150AH), Bình Ắc Quy TROJAN 12V/150AH Mỹ,Báo giá Bình Ắc Quy TROJAN 12V/150AH Mỹ Chính hiệu
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc Quy TROJAN L16P-AC(6V/420AH), Bình Ắc Quy TROJAN 6V/420AH Mỹ,Báo giá Bình Ắc Quy TROJAN 6V/420AH Mỹ Chính hiệu
Giá mới: Liên hệ để biết
Ắc Quy TROJAN T-8V(8V/160Ah), Bình Ắc Quy TROJAN 8V/160AH Mỹ,Báo giá Bình Ắc Quy TROJAN 8V/160AH Mỹ Chính hiệu
Giá mới: Liên hệ để biết
Hỗ trợ trực tuyến Hanoi
Mr Nam : 0904 499 667
Chat [Mr Nam: 0904 499 667]
Ms Mùi : 0962208760
Chat [Ms Mùi: 0962208760]
Mr Minh : 0932 225 325
Chat [Mr Minh: 0932 225 325]
Ms Thủy : 0934 641 144
Chat [Ms Thủy: 0934 641 144]
Ms Thảo : 0904 829 667
Chat [Ms Thảo: 0904 829 667]
Ms Thư : 0903208068
Chat [Ms Thư: 0903208068]
Ms Chi : 0912378084
Chat [Ms Chi: 0912378084]
Hỗ trợ trực tuyến HCM
Mr Bình : 0968 750 888
Chat [Mr Bình : 0968 750 888 ]
Ms Thu Hà : 0904 829 667
Chat [Ms Thu Hà: 0904 829 667]
Ms Hương : 0964 934 177
Chat [Ms Hương: 0964 934 177]
Giỏ hàng của bạn
Đối tác
Hotline
Copyright © 2009 - 2019 by Binh Minh.
All right reserved

Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh
Địa chỉ: Số 5,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Q. Long Biên, TP.Hà nội
Tel: 024-38751616 và 024-36790555 Hotline: 0904499667
Email: binhminh@sieuthidienmay.com.vn

============================
Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh Tại TPHCM
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường 14, Q. Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 024-38751616 và 024-36790555 Hotline: 0968750888
Email: binhminh@sieuthidienmay.com.vn

Liên hệ để có giá tốt nhất
Hotline